Putovanje rekama slobodnog toka Mura-Drava

Trajanje

5-dnevni program

Lokacija

SI – HU

Cena po upitu

Otkrijte najveće zaštićene reke Evrope slobodnog toka

Istražite i otkrijte žarište evropskog biodiverziteta veslajući rekama Murom i Dravom u prvom Unesko-vom rezervatu biosfere u 5 zemalja Mura-Drava-Dunav. Veslaćete nekim delom rezervata koji se proteže na preko 700 km reka slobodnog toka, koji se može pohvaliti izuzetnim prirodnim i kulturnim nasleđem Evrope i sveta.

Doživećete veslanje dveju moćnih reka koje slobodno teku, Mure i Drave. Veslajući rekom Murom proći ćete tri zemlje u rezervatu biosfere sa velikim brojem retkih međunarodno ugroženih tipova staništa i vrsta divljih životinja. Na putovanju ćete sresti gostoljubive meštane iz tri različite kulture koji vam pričaju svoju priču o zajedničkom životu sa rekom i prirodom. Na ušću dve reke Mure i Drave u Legrad doživećete veliku moć reke koja se uliva u jednu. Drava će vas nagraditi dijamant plavom bojom i meandrima punim ptica svih vrsta. Pridružite nam se u avanturi svog života veslajući u kanuu ili kajaku u jednom od poslednjih rečnih sistema slobodnog protoka u Evropi - evropskoj Amazoniji.

Obrazac za upit

Nisu sve kategorije dostupne u svakoj etapi. Kada odabrana kategorija nije dostupna, alternativa će biti uključena u ponudu.

Vaš kontakt