Srbija

Populacija

6.797.105 (2022 - procena)

Valuta

Srpski dinar (RSD)

Glavni grad

Beograd

Službeni jezik

Srpski

Vize i granične formalnosti

Vlada Republike Srbije donela je 30. oktobra 2014. godine Odluku o bezviznom ulasku u Republiku Srbiju za nosioce stranih državnih pasoša koji imaju važeću šengensku vizu, vizu Velike Britanije i drugih država članica Evropske unije, odnosno vize Sjedinjenih Američkih Država, kao i za nosioce stranih državnih pasoša koji imaju regulisan boravak u zemljama Šengenske zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama. Ovom odlukom navedene kategorije stranih državljana mogu, bez prethodnog zahteva za izdavanje vize, da uđu, tranzitiraju i borave u Republici Srbiji do 90 dana u periodu od šest meseci, ali ne duže od roka važenja navedenog. vize ili boravišne dozvole.

Stranim državljanima je moguć ulazak u Republiku Srbiju sa dva pasoša, npr. zastareli nacionalni pasoš sa važećom vizom ili dozvolom boravka i važeći nacionalni pasoš bez važeće vize ili dozvole boravka.

Strani državljani, koji imaju boravišnu dozvolu u obliku posebne kartice (a ne nalepnicu na pasoš), moraju da pokažu važeći pasoš prilikom ulaska na teritoriju Republike Srbije.

Državna granica se prelazi na graničnom prelazu sa važećom putnom ispravom ili drugom ispravom propisanom za prelazak državne granice, u radno vreme graničnog prelaza i u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Radno vreme graničnih prelaza koji ne rade 24 časa mora biti vidno obeleženo posebnim oznakama.

Novac

Srbija koristi dinar kao zvaničnu valutu (RSD).

Bankomati su bukvalno svuda i ne bi trebalo da imate problema da ih pronađete.

Kreditne kartice su široko prihvaćene i možete ih koristiti skoro svuda.

Osim malih preduzeća i uličnih prodavnica i pijaca, skoro svaki hotel, restoran, bar, kafić, supermarket ili prodavnica će prihvatiti plaćanje kreditnom/debitnom karticom, posebno u urbanim sredinama. Za manje gradove, savetuje se da imate gotovinu pri ruci.

Brojevi telefona za hitne slučajeve

Broj policajaca je 192, vatrogasaca 193, saniteta 194, vojnih saniteta 1976, službi informisanja i upozorenja 1985, pomoći na putu 1987 i vojne policije 19860.

Pozivni broj: +381

Turističke kancelarije

Turistička organizacija Srbije: www.serbia-tourism.org

Turistička organizacija Vojvodine: www.vojvodina.travel 

Turistička organizacija Sombor: www.visitsombor.org

Turistička organizacija Apatin: www.apatin.org.rs