Slovenija

Populacija

2.107.180 (1.2022)

Valuta

Evro (EUR)

Glavni grad

Ljubljana

Službeni jezik

Slovenski, takođe mađarski i Italijanski u svojim etnički mešovitim područjima

Vize i granične formalnosti

Državljanima Evropske unije nije potrebna viza ili boravišna dozvola za ulazak u Republiku Sloveniju. Ulazak je dozvoljen na osnovu važeće lične karte ili važećeg pasoša prva tri meseca nakon ulaska, može boraviti u Sloveniji bez prijave prebivališta. Državljani trećih zemalja koji žele da uđu i borave u Republici Sloveniji radi turizma, poslovanja, lične posete, zaposlenja, studiranja, spajanja porodice ili drugih oblika ili svrha boravka moraju pribaviti vizu (ako je potrebna za ulazak u Sloveniju ) ili boravišnu dozvolu u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Slovenije u inostranstvu pre njihovog ulaska u Republiku Sloveniju.

Slovenačka diplomatska i konzularna predstavništva izdaju šengenske vize (A i C vize) i nacionalne vize (Vize tipa D). Za dobijanje vize državljanin treće zemlje mora da priloži tražena dokumenta i ispunjava uslove propisane zakonom.

Više informacija: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Korisne informacije za strance koji ulaze u Sloveniju: www.infotujci.si

Slovenija je u šengenskom prostoru, što znači da, generalno, nema provera na graničnim prelazima sa Italijom, Austrijom i Mađarskom. Za ulazak u Sloveniju iz Hrvatske dovoljno je imati pasoš ili lični dokument, ako poseta ne traje duže od tri meseca.

Novac

Evro je zvanična valuta.

Bankomati su bukvalno svuda i ne biste trebali imati problema da ih pronađete.

Kreditne kartice su široko prihvaćene

Brojevi telefona za hitne slučajeve

Brojevi za hitne slučajeve obuhvataju zajednički evropski broj za hitne slučajeve - 112, broj za policiju - 113, prijavu prekršilaca, anonimnu telefonsku liniju - 080 12 00, AMZS - pomoć na putu i šlep - 1987.

Međunarodni pozivni broj za Sloveniju je 00 386.

Turističke kancelarije

Zvanični turistički vodič za Sloveniju: www.slovenia.info

Visit Pomurje - zvanični vodič kroz Pomurje: www.visitpomurje.eu

Turističko društvo Pomurja: www.pt-zveza.si