Živalski in rastlinski svet

Kljub številnim spremembam, ki jih je v preteklosti povzročil človek, se na tem osupljivem rečnem območju nahaja velika biološka raznolikost in je žarišče za redke naravne habitate, kot so npr. veliki poplavni gozdovi, rečni otoki, gramozi in peščena pobočja, stranski rečni rokavi in mrtvi rokavi. V teh habitatih je veliko belorepcev v kontinentalni Evropi ter drugih ogroženih vrst, kot npr. mala čigra, črna štorklja, bober, vidra in že skoraj izumrli gladki jeseter. Prav tako je tukaj veliko redkih vrst rib na evropski ravni, kot npr. jeseter, in gnezdišča za številne ogrožene ptičje vrste, kot npr. breguljka. Vsako leto več kot 250.000 vodnih ptic selivk uporabi te reke za počitek in hranjenje.

Evropska Amazonka je dom številnih vrst živali. V poplavnih gozdovih se nahajajo navadni jelen, srne in divji prašiči, lisice, kune in druge manjše živali. Reke, stranski rečni rokavi in jezera so habitati za številne vrste rib.

Na podlagi razpoložljivih podatkov obstaja 69 vrst rib samo v reki Dravi. To so med drugim navadna ščuka, smuč, gad, čep, evropska umbra in druge. Reke Mura, Drava in Donava so nekoč bile pomembni habitati za kečige, ki spadajo v vrsto jesetrov in so danes ena najbolj ogroženih vrst na svetu. Reke in povezani habitati so prav tako življenjski prostor za vidre in bobre.

Najbolj ugledna in najbolj raziskana skupina živalskih vrst v Evropski Amazonki so ptice. Evropska Amazonka gosti največjo kontinentalno paritveno populacijo belorepcev. Tukaj se v času selitve zadržuje več kot 250.000 vodnih ptičev, območje pa je prav tako paritveno območje za številne ogrožene in strogo zaščitene vrste, kot je npr. mala čigra. Strmo pobočje in gramozna/peščena območja imajo rade vrste, kot so rjava breguljka, legat, vodomec, čigra, mali deževnik in kljunač, ki še vedno najdejo primerna gnezdišča ob rekah Evropske Amazonke, tudi če se njihovo število zmanjšuje zaradi regulacije rek, gradnje hidroelektrarn, pomanjkanja sedimentov in drugih vplivov, ki jih povzroča človek. Črne štorklje, kormorani, sive čaplje in velike bele čaplje so samo nekatere od drugih pomembnih ptic, ki jih je mogoče opaziti v Evropski Amazonki.

Podnebje

Zgodovina in kultura

Zgodovina in kultura

Odkrijte več