Informacije in vodiči

Informacije in vodiči po Evropski Amazonki olajšajo raziskovalcem Evropske Amazonke ob rekah Muri, Dravi in Donavi odkrivanje vseh znamenitosti, ki jih ponuja to območje.

Evropska Amazonka

Vodič po destinaciji

Evropska Amazonka

Kolesarski vodič

Kolesarska pot Evropska Amazonka

Kolesarska aplikacija (Android)

Evropska Amazonka

Za ponudnike storitev

Kolesarska pot Evropska Amazonka

Kolesarska aplikacija (iOS)