Putovanje slobodnim tokom rijeka Mure i Drave

Trajanje

5-dnevni program

Lokacija

SI – HU

Cijena po upitu

Otkrijte najveće zaštićene rijeke Europe koje slobodno teku

Istražite i otkrijte vruću točku europske bioraznolikosti veslajući rijekom Murom i Dravom u prvom UNESCO-vom rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav u 5 zemalja. Veslat ćete dijelom rezervata koji se proteže preko 700 km slobodnih rijeka, ponoseći se izvanrednom prirodnom i kulturnom baštinom Europe i svijeta.

Doživjet ćete veslanje na dvije moćne rijeke koje slobodno teku, Muri i Dravi. Veslajući rijekom Murom proći ćete tri zemlje u rezervatu biosfere s velikim brojem rijetkih međunarodno ugroženih tipova staništa i divljih vrsta. Na putovanju ćete susresti gostoljubive mještane iz tri različite kulture koji vam pričaju svoju priču o suživotu s rijekom i prirodom. Na sutoku dviju rijeka Mure i Drave u Legradu doživjet ćete veliku snagu riječnog spoja u jednu. Drava će vas nagraditi dijamantnom plavom bojom i meandrima punim ptica svih vrsta. Pridružite nam se u avanturi svog života veslajući u kanuu ili kajaku u jednom od posljednjih riječnih sustava koji slobodno teče u Europi - Europskoj Amazoni.

Obrazac za upit

*Nisu sve kategorije dostupne u svakoj etapi. Kada odabrana kategorija nije dostupna, alternativa će biti uključena u ponudu.

Vaš kontakt