Životinjski i biljni svijet

Unatoč mnogobrojnim promjenama uzrokovanih ljudskim djelovanjem kroz povijest, ovaj prekrasan riječni krajolik dom je nevjerojatnoj biološkoj raznolikosti i žarište rijetkih prirodnih staništa poput velikih poplavnih šuma, riječnih otoka, šljunčanih i pješčanih plaža, rukavaca i mrtvica. Populacija parova orla štekavca u ovim je staništima najgušća u kontinentalnoj Europi, a uz njih na istom se prostoru mogu pronaći i druge ugrožene životinjske vrste poput male čigre, crne rode, dabra, vidre te gotovo izumrla jesetra. Na ovim prostorima obitavaju mnoge vrste rijetkih riba u Europi poput jesetre, dok se tu gnijezde mnoge ugrožene ptičje vrste, poput lasta bregunica. Više od 250,000 močvarnih ptica selica godišnje koristi područje ovih rijeka kao odmorište i hranilište.

Europska Amazona dom je raznovrsnim životinjskim vrstama. Poplavne šume nastanjuju jeleni, srne, veprovi, lisice, kune i ostale male životinje. Rijeke, rukavci i jezera staništa su mnogih ribljih vrsta.

Dostupni podaci govore da samo u rijeci Dravi obitava 69 ribljih vrsta. Neke od njih su štuka, smuđ, guja, veliki vretenac, grgeč i mnoge druge. Rijeke Mura, Drava i Dunav nekada su bile važno stanište kečige, vrste jesetre koja danas spada u skupinu najugroženijih vrsta na Zemlji. Rijeke i vezana staništa dom su i vidrama i dabrovima.

Najistaknutija i najviše proučena životinjska skupina u Europskoj Amazoni su ptice. Europska Amazona najveće je kontinentalno mjesto za parenje orla štekavca. Više od 250,000 močvarnih ptica selica tijekom migracije odmara na ovom prostoru, a mnoge ugrožene i strogo zaštićene vrste, poput male čigre, koriste ga za razmnožavanje. Vrste poput lasta bregunica, žutih pčelarica, vodomara, čigra, kulika sljepčića i male prutke, koje se razmnožavaju na strmim, šljunčano-pješčanim obalama, i dalje pronalaze mjesta za gniježđenje, iako im se broj smanjuje zbog regulacije riječnog toka, izgradnje hidroelektrana, manjka sedimenta i ostalih promjena koje izaziva čovjek. Crne rode, vranci, sive čaplje i velike bijele čaplje još su neke od važnijih ptičjih vrsta koje se može vidjeti u Europskoj Amazoni.

Klima

Povijest i kultura

Povijest i kultura

Otkrij više